J   A   N   I   S   E       Y   N   T   E   M   A                  

All content © 2017  Janise YntemaFragments I, 2004, Mixed media on mylar 15 cm x 15 cm, 6” x 6”

Fragments II, 2004, Mixed media on mylar 15 cm x 15 cm, 6” x 6”

BACK

NEXT